GENERATED: AUG 11,2020 - 2:58PM
BLADEREN DOOR HMB (SQL) [V10.20.08]

Previous Page
Deze applicatie toont CHT HandyMarkerBrowse gebruikt in een SQL-instelling. Het illustreert deze concepten:

•  SQLFilter_HandyMarkerBrowse •  - Illustreert een met de hand gebouwde SQL-querybesturingselement met behulp van een standaardvermeldingsbeheer dat is gecodeerd om een SQL-query in de gegevenstabel te plaatsen.

•  Verbergen / verbergen kolommen programmatisch.
•  SQL Query-injectie van een knop klik gebeurtenis
•  SQL Query tracing in en uit van een knop klik gebeurtenis

Deze demonstratietoepassing vereist de voorbeeldgegevensbank die is voorzien van MICROSOFT ACCESS, genaamd Northwind. De applicatie vindt de databank en registreert deze bij ODBC als deze nog niet is geregistreerd.


 
PROCEDURE (1):
SQLFilter_HandyMarkerBrowse (Procedure Template: Window)
Count Instance Class Type Methods Header File
(0001) BRW1 BrowseClass ABC 85 ABBROWSE.INC
(0002) BRW1::EIPManager BrowseEIPManager ABC 46 ABBROWSE.INC
(0003) HMrkBrw5 HNDMarkerBrowse HND 482 HNDMRKBR.INC
(0004) HWin11 HNDWindow HND 215 HNDWINDO.INC
(0005) BRW1::Sort0:Locator StepLocatorClass ABC 12 ABBROWSE.INC
(0006) BRW1::Sort1:Locator StepLocatorClass ABC 12 ABBROWSE.INC
(0007) BRW1::Sort2:Locator StepLocatorClass ABC 12 ABBROWSE.INC
(0008) BRW1::Sort3:Locator StepLocatorClass ABC 12 ABBROWSE.INC
(0009) BRW1::Sort4:Locator StepLocatorClass ABC 12 ABBROWSE.INC
(0010) Toolbar ToolbarClass ABC 6 ABTOOLBA.INC
(0011) ThisWindow WindowManager ABC 39 ABWINDOW.INC
(11) Class Instances Found In SQLFilter_HandyMarkerBrowse


 
PROCEDURE (2):
RegisterODBC (Procedure Template: Source)
Count Instance Class Type Methods Header File
(0001) HDisk HNDDisk HND 382 HNDDISK.INC
(0002) HReg HNDRegistry HND 317 HNDREG.INC
(2) Class Instances Found In RegisterODBC


 
PROCEDURE (3):
UpdateForm (Procedure Template: Window)
Count Instance Class Type Methods Header File
(0001) HWin10 HNDWindow HND 215 HNDWINDO.INC
(0002) Toolbar ToolbarClass ABC 6 ABTOOLBA.INC
(0003) ToolbarForm ToolbarUpdateClass ABC 4 ABTOOLBA.INC
(0004) ThisWindow WindowManager ABC 39 ABWINDOW.INC
(4) Class Instances Found In UpdateForm


 
PROCEDURE (4):
JumpStartSplash06 (Procedure Template: Splash)
Count Instance Class Type Methods Header File
(0001) HTellMe HNDWindow HND 215 HNDWINDO.INC
(0002) Toolbar ToolbarClass ABC 6 ABTOOLBA.INC
(0003) ThisWindow WindowManager ABC 39 ABWINDOW.INC
(3) Class Instances Found In JumpStartSplash06


 
PROCEDURE (5):
MainEntryPoint (Procedure Template: Frame)
Count Instance Class Type Methods Header File
(0001) HDisk HNDDisk HND 382 HNDDISK.INC
(0002) HReg HNDRegistry HND 317 HNDREG.INC
(0003) HWin HNDWindow HND 215 HNDWINDO.INC
(0004) Toolbar ToolbarClass ABC 6 ABTOOLBA.INC
(0005) ThisWindow WindowManager ABC 39 ABWINDOW.INC
(5) Class Instances Found In MainEntryPoint


Copyright © 1996-2020
Gus M. Creces, CHT - Clarion Handy Tools
All Rights Reserved Worldwide

chtlogo001.gif
Classes By Procedure